Archiv pro rubriku: Finanční slovník

Dlužník

Z hlediska práva je dlužníkem ten, kdo má dluh vůči věřiteli. Dlužníkem pak může být jak fyzická osoba tak osoba právnická. Je však třeba rozlišovat pojmy dlužník a neplatič. Dlužníkem se stává kdokoliv, kdo má závazky vůči věřiteli. V případě, že dlužník neuhradí smluvené závazky v daném termínu, stává se neplatičem. Pojem dlužník tak nelze chápat jako negativní označení, na rozdíl od neplatiče.

Spoludlužník

V případě, že věřitel uzavřel závazek s více osobami, stává se každá osoba spoludlužníkem. Věřitel má poté právo požadovat splacení závazku od kteréhokoli spoludlužníka. Spoludlužníkem se také může osoba stát v případě, chce-li na sebe vzít závazek s další osobou či více osobami.

Směnečný dlužník

V případě, že byl závazek uzavřen pomocí směnky, stává se dlužník směnečným dlužníkem a věřitel směnečným věřitelem. Na směnce je určeno místo a přesný čas, kdy je nutný uzavřený závazek uhradit. Směnečný dlužník musí zaplatit dluh nejpozději v uvedený čas bez odkladu. Směnečný věřitel se může změnit – směnka může být prodána libovolné osobě.

VN:F [1.9.22_1171]
Hodnoceni: 10.0/10 (1 hlas)

Bonita

Ve finančnictví znamená bonita hodnotu ekonomického subjektu, může být důležitá v mnoha ohledech. Při zřízení bankovního úvěru si banky zjišťují bonitu klienta. Pomocí bonity si zjišťují jeho důvěryhodnost a vyhodnocují, do jaké míry je schopný úvěr splácet. Právě bonita klienta je jedním z faktorů, podle kterých se určuje schválení či zamítnutí úvěru.

Bonita klienta

Bonita klienta však také může záviset na tom, jak velká úroková sazba bude žadateli o půjčku uložena. Čím vyšší bonita, tedy důvěryhodnost, tím je pro banku rizikovost poskytnutí úvěru nižší a žadateli nabídne úvěr s nižším úrokem. Při určení bonity klienta se přihlíží k mnoha faktorům, věku, pohlaví, příjmu, rodinném stavu nevyjímaje.

Bonita firmy

V souvislosti s bonitou je také důležitý pojem bonita firmy, který může být důležitý naopak pro zřizovatele úvěru. Bonita firmy udává schopnost plnit své závazky a posuzuje se na základě aktuální finanční situace, na stavu závazků vůči věřitelům a také na základě zjištění plnění závazků z minulosti. Pomocí bonity firmy tak můžete snadno zjistit, jaké je její důvěryhodnost a schopnost plnit své závazky.

S pojmem bonita se setkáte i v zemědělství, kde bonita půdy označuje její kvalitu.

VN:F [1.9.22_1171]
Hodnoceni: 10.0/10 (2 hlasů)

Anuita

Splácení úvěru pomocí řady splátek, které mají po celou dobu stále stejnou výši. To je anuita, která je typická pro mnohé úvěry, např. hypotéky či stavební spoření. Anuita je složena ze dvou částí – z úmoru a úroku. Úmor představuje splátku vypůjčených peněz, úrok pak odměnu pro společnost za vypůjčení.

Poměr mezi úmorem a úrokem se mění, přičemž na začátku splácení je výše úroku nejvyšší a postupně se snižuje. Je-li výše úrokové míry po celou dobu splácení konstantní, je i výše splátek konstantní. To je typické pro stavebního spoření. Naopak výše splátek se mění u takových typů finančních produktů, u kterých je výše úroku dána fixací. To je typické pro hypotéky.

U hypotéky může být výše úroku fixována na určitou dobu, po té se mění. Příkladem může být hypotéka na 15 let, která má 3 pětileté fixace. Jejich výše může být 4, 5, 3 %, přičemž anuita bude rozdílná v každém pětiletém období.

Vzorec anuity

Výpočet anuity se provádí na základě dosazení údajů do vzorce. Vzorec anuity je následující:

a = D*(r/(1-vn))

V uvedeném vzorci a je výše anuity, D výše úvěru, r je úroková sazba za jeden měsíc, v je tzv. diskontní faktor, který vypočítáme na základě vzorce v = 1/(1+r), n je počet měsíců splácení.

Anuita družstevního bytu

Anuita je faktor, na který byste se měli zaměřit také při koupi či pronájmu družstevního bytu. Je třeba zjistit, je-li anuita družstevního bytu zaplacená či nikoliv. Ta se hradí tam, kde došlo ke vzniku družstva za účelem privatizace. Je-li anuita družstevního bytu zaplacená, výše bytu je konečná, pokud však zaplacená není, kromě ceny za byt budete platit i měsíční splátky obci.

VN:F [1.9.22_1171]
Hodnoceni: 10.0/10 (1 hlas)

Akontace

Přemýšlíte-li nad zřízením úvěru, při hledání ideálního bankovního či nebankovního produktu se bezpochyby setkáte s pojmem akontace. V českém prostředí se tímto výrazem označuje platba předem, v legislativě však není definován, může být proto chápán různým způsobem.

Účtování akontace

Účtování akontace je nejčastější u leasingů, přičemž jde o částku, kterou zaplatíte ještě před jejich začátkem. Jen málokterá společnost nabízí leasing bez akontace, je to totiž pro ni rizikové. Leasing bez akontace nabízí některé společnosti jen těm, se kterými mají dobrou zkušenost z minulosti.

Výše akontace bývá udávána v procentech a značí podíl celkové ceny z věci, kterou si pořizujete. Podle tohoto údaje můžete zjistit, jak moc je konkrétní produkt výhodný. Je třeba dávat si pozor na nabídky úvěrů s nulovou akontací, která je však nulová jen za dodržení určitých podmínek (typicky splácení daných částek k určitému datu). Pokud nestihnete zaplatit konkrétní částky v daném termínu, RPSN bývá vysoké. Mnohdy se tedy jedná o reklamní trik společností.

S termínem akontace se setkáte při zřizování úvěrů, častěji však při nákupu věcí na splátky. Mnohdy je zapotřebí splatit určitou částku předem, zbytek úvěru doplatíte k uvedenému termínu.

Obrácená akontace

Setkáte-li se s pojmem obrácená akontace, nejde o nic jiného než o obrácení postupu. Tedy požadovanou částku nezaplatíte před zahájením úvěru, nýbrž až po poslední splátce. To může být výhodné např. při koupi vozu, větší sumu peněz zaplatíte až úplně na závěr.

VN:F [1.9.22_1171]
Hodnoceni: 10.0/10 (1 hlas)

RPSN

Při zřizování úvěru je jedním z nejrelevantnějších údajů RPSN. Význam této zkratky je roční procentní sazba nákladů. Pomocí RPSN, udávaného v procentech, si spotřebitel snadno zjistí výhodnost konkrétního finančního produktu.

Chybné je vybírat úvěr podle výše roční úrokové míry. Mnohé firmy se totiž snaží nalákat na velmi nízké úroky, to však později dohání na nejrůznějších poplatcích, akontacích, pojištěních ad., úrok tak není relevantním parametrem.

Zatímco úrok nám udává informaci jen o ceně peněz, které si půjčujeme, RPSN nám říká, kolik procent dlužné částky bude muset spotřebitel zaplatit za jeden rok. Tento údaj však v sobě zahrnuje veškeré výdaje – poplatky, akontace, pojištění schopnosti splácet apod. Čím nižší RPSN je, tím je úvěr levnější.

Výpočet RPSN

Pro výpočet RPSN je nejlepší využít online nástroj, který umožňuje vypočítat roční procentní sazbu dle zadaných údajů. Ruční výpočet dle vzorce není triviální a obvykle také není nutné RPSN počítat. Musí být dle zákona u každého úvěru uvedeno, proto při vybírání úvěrů snadno poznáte, který z nich je nejvýhodnější.

VN:F [1.9.22_1171]
Hodnoceni: 10.0/10 (3 hlasů)