Splátkový kalendář

Při zřizování hypotéky, úvěru, ale také nákupu předmětu na splátky bývá často vystavovaný tzv. splátkový kalendář. Jde o dokument, ve kterém jsou přesně rozvrženy jednotlivé splátky – do kdy mají být zaplaceny a jaká je jejich přesná výše.

Splátkový kalendář je závazný, je možné jej změnit jen po dohodě na straně dlužníka i věřitele. Pokud se tedy dlužník dostane do problémů a není schopen zaplatit splátku včas, věřitel musí změnu splátkového kalendáře schválit. Mnohé bankovní i nebankovní společnosti umožňují změnu splácení v případě neschopnosti splácet.

Splátkový kalendář je vhodné sjednat i v případě, že budete věřitelem vy. V případě, že jste dlužníkem určité finanční částky, můžete také zažádat o zavedení splátkového kalendáře a tedy rozdělení dlužné částky do několika splátek. Toho se využívá především v případě exekuce.

Žádost o splátkový kalendář – vzor

Věc: Žádost o splátkový kalendář ve věci sp. zn.: …………….

Vážený pane ……,

obracím se na Vás jakožto žalovaný ve věci vedené Obvodním soudem ……………, sp.zn.: ……….., a to ve věci Vašeho klienta …………………………..
o zaplacení částky …… Kč.

Dne ………. nabyl právní moci platební rozkaz vydaný Obvodním soudem ………………….., jímž mi byla uložena povinnost zaplatit žalobci pohledávku ve výši …. Kč. Jde o dluh, který vznikl na základě faktury č. ……… ze dne ……………. Jde o částku, která v sobě zahrnuje úrok z prodlení i náhradu za náklady na řízení.

Chtěl bych Vás požádal o dohodu na splátkovém kalendáři. V mých silách je splácet pravidelně částku ………. Kč. První splátku jsem schopný zaplatit již ke dni …………., další splátky vždy k ….. dni v měsíci.

Prosím o uvědomění Vašeho klienta s výše uvedenou nabídkou. Prosím o vyjádření se k ní. V případě akceptace mého návrhu poprosím o zaslání návrhu splátkového kalendáře na mou adresu.

Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

…………… …………………..

VN:F [1.9.22_1171]
Hodnoceni: 10.0/10 (1 hlas)
Splátkový kalendář, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *